Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder, om inget annat anges.

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Läs mer nedan.

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder, om inget annat anges.

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Läs mer nedan.

Helt avgiftsfritt.

Helt avgiftsfritt.

När patienten kallas enbart i forskningssyfte.

Helt avgiftsfritt.

Helt avgiftsfritt.

Helt avgiftsfritt.

Patienter som uppger att de utsatts för sexuellt övergrepp, samt patienter där personal har skäl att misstänka att de har utsatts för övergrepp. Avgiftsfriheten omfattar både första besöket, uppföljningsbesök till läkare och övrig behandlingspersonal, vaccination och provtagningsbesök som behövs med anledning av övergreppet.

Se följande sida:

Screening

Se följande sida:

> Väntar på webbsida om medicinsk service <

Helt avgiftsfritt.

Helt avgiftsfritt.

För dessa grupper finns särskilda bestämmelser och avtal gällande avgiftsbefrielse.

Se följande sida:

Personer under 20 år

Se följande sida:

Person som fyllt 85 år

Person som vid behandling inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv genom smitta vid användning av blod eller blodprodukter.

Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom smitta av en sådan person, om de är eller varit gifta med varandra eller sammanbott med varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum innan den först smittade fått kännedom om sin infektion.

Förmåner enligt lagen ersätts av Försäkringskassan.

Se följande sida:

Frihetsberövad patient

Personer som ska donera organ har avgiftsfria vårdkontakter.

För dessa mottagningar är alla besök och kontakter avgiftsfria om inget annat anges.

Helt avgiftsfritt.

Gäller inte självbetalande patienter.

Gäller inte självbetalande patienter.

Gäller inte självbetalande patienter.
Vuxenhabiliteringen tillämpas avgiftsbefrielse för samtliga besök på grund av att att gränsen mellan råd och stöd enligt LSS samt habiliterings- eller rehabiliteringsinsats enligt HSL anses oklar.

Helt avgiftsfritt.

Gäller inte självbetalande patienter.

Gäller inte självbetalande patienter.

Helt avgiftsfritt.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024