Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift Pris Frikortsgrundande
Mammografi 0 kronor  
Cytologprov primärvård 0 kronor  
Bukaortascreening 220 kronor Nej
Tarmcancerscreening - avföringsprov 0 kronor  

 

Avgiften gäller för: 

  • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 

Uppföljning av en screening som avviker från det normala debiteras med vanlig patientavgift, till exempel uppföljningar av cytologprov som görs inom specialistvården och koloskopi efter tarmscreening. Dessa uppföljningar räknas som sjukvård och är frikortsgrundande. 

Cytologprov

Till screeningverksamheten räknas även omprov då tidigare provet inte var bedömbart. Likaså omprov vid lättare förändringar (med hrHPV) för kvinnor 23–27 år, som får ta om sitt prov efter fyra månader på barnmorskemottagning. Samtliga cellprov som tas av barnmorska på barnmorskemottagning är alltså avgiftsfria.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024