Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige oavsett ålder, som är häktade, anhållna eller intagna i Kriminalvården.

Häktad, anhållen eller intagen i Kriminalvården

All vård som anses nödvändig under tiden en person är anhållen, häktad eller intagen i Kriminalvården är avgiftsfri.

Detta innefattar även:

  • Vaccinationer
  • Nödvändiga intyg
  • Individuellt utprovade hjälpmedel som fås i samband med vården

Hemsjukvård kan inte ges till patient i Kriminalvården då hemsjukvårdsinsatser för intagna i kriminalvård inte anses ingå inte i primärkommunernas ansvar.

Fotboja

För patient med fotboja gäller vanlig avgift.

Intagen på övriga institutioner

För patient intagen på övriga institutioner gäller vanlig avgift (exempelvis behandlingshem).

Rättspsykiatrisk vård

För patient som är dömd till rättspsykiatrisk vård gäller vårddygnsavgift.

För övriga besök i öppenvården under vårdtiden debiteras besöksavgift.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024