Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift för Pris Frikortsgrundande
Besök 220 kronor Ja
Besök vårdcentralsjour 330 kronor Ja

 

Avgifterna gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter 
  • Nordiska patienter 
  • Övriga avtalsländer 
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal. 

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

 

Avgift för Pris
Läkarbesök 50 kronor
Behandlingsbesök 25 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige.

Med ett direkt läkarbesök menas ett personligt möte mellan läkare och patient för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

I avgiften ingår: 

 • Läkemedelsförskrivning.
 • Provtagning.
 • Utfärdande av läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning.
 • Förbands- och annat förbrukningsmaterial som används under besöket, läs mer under rubriken Förbrukningsmaterial.
 • Utfärdande av remisser.

Dessa åtgärder görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning.

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige.

Sjukvårdande behandlingsbesök är ett personligt möte mellan patient och andra vårdgivare än läkare för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

I avgiften ingår: 

 • Läkemedelsförskrivning. 
 • Provtagning.
 • Förbands- och annat förbrukningsmaterial som används under besöket, läs mer under rubriken Förbrukningsmaterial.
 • Utfärdande av remisser.
 • Hjälpmedelsutprovning.

Dessa åtgärder görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning.

Besöksavgift tas ut om: 

 • patienten tas in på undersökningsrum för utredning, behandling eller rådgivning

och

 • journalanteckning förs samt åtgärdskod eller diagnos anges.
   

Besöksavgift tas inte ut om: 

 • rådgivning ges utan att ta in patienten i undersökningsrum

eller 

 • patienten hänvisas ringa en annan dag.

Observera: alla i förväg bokade besök ska debiteras enligt gällande avgift. 

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 26, 2024