Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Riktlinjer gällande försäljning av förbrukningsmaterial

  • Förbrukningsmaterial som ingår vid vårdtillfället är avgiftsfritt.
  • Regionen ska lämnat ut så lite förbrukningsmaterial som möjligt.
  • Regionen ska i minsta möjliga mån ha försäljning av förbrukningsmaterial.
  • Man bör skilja på vård och egenvård (vid den senare ska patienten stå för förbrukningsmaterial).
  • Om förbrukningsmaterialet inte finns att köpa för privatperson kan försäljning till självkostnadspris ske.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 16, 2024