Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avgift för

Pris Frikortsgrundande
Läkarbesök 330 kronor Ja
1:a läkarbesöket med remiss från vårdcentral* 110 kronor Ja
Behandlingsbesök  220 kronor Ja
Akuta läkarbesök  440 kronor Ja
Akuta läkarbesök med remiss eller hänvisning från vårdcentral* 220 kronor Ja
Akuta behandlingsbesök  330 kronor Ja

*Gäller enbart regionfinansierade vårdcentraleri vår region (ej vårdgivare som saknar avtal med regionen). Patient som vid besök på en vårdcentral hänvisas till ett sjukhus akut betalar enbart mellanskillnaden för det akuta besöket. Hänvisningen behöver vara dokumenterad i patientens journal.

Avgiften gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter 
  • Övriga avtalsländer 
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal. 

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift för Pris
Läkarbesök  50 kronor
Behandlingsbesök 25 kronor
Akuta läkarbesök 440 kronor
Akuta läkarbesök med remiss 50 kronor
Akuta behandlingsbesök 330 kronor
Akuta behandlingsbesök med remiss  25 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige.

Med ett direkt läkarbesök menas ett personligt möte mellan läkare och patient för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

I avgiften ingår: 

 • Läkemedelsförskrivning.
 • Provtagning.
 • Utfärdande av läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning.
 • Förbands- och annat förbrukningsmaterial som används under besöket, läs mer under rubriken Förbrukningsmaterial.
 • Utfärdande av remisser.

Dessa åtgärder görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning.

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige.

Sjukvårdande behandlingsbesök är ett personligt möte mellan patient och andra vårdgivare än läkare för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

I avgiften ingår: 

 • Läkemedelsförskrivning. 
 • Provtagning.
 • Förbands- och annat förbrukningsmaterial som används under besöket, läs mer under rubriken Förbrukningsmaterial.
 • Utfärdande av remisser.
 • Hjälpmedelsutprovning.

Dessa åtgärder görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 16, 2024