Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige oavsett ålder.

Ingen avgift tas ut: 

  • Vid undersökning för klarläggande om patienten kan ha en allmänfarlig sjukdom när en klinisk eller epidemiologisk misstanke finns.  
  • Vid åtgärder som läkare bedömer nödvändig för minskad risk för smittspridning, även läkemedel och inneliggande vård.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024