Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vilka omfattas?

 • Värnpliktiga som genomgår militär grundutbildning eller kompletterande utbildning inom Försvarsmakten.
 • Tjänstgörande inom Hemvärnet under pågående övning/utbildning.

Identifiering

Värnpliktiga ska kunna visa upp identitetshandling som styrker avgiftsfriheten

Tjänstgörande inom Hemvärnet ska kunna visa upp ett tjänstgöringsintyg.

Om giltiga handlingar inte kan uppvisas tas patientavgift ut. Patienten kan i sådant fall söka ersättning för patientavgiften hos sitt förband.

Vad är avgiftsfritt?

 • Öppen- och slutenvård
 • Läkemedel
 • Hjälpmedel
 • Transporter i samband med sjukdom eller skada
 • Läkarintyg som är nödvändigt för tjänsten eller för att styrka giltigt skäl för frånvaro.

Vad är inte avgiftsfritt?

 • Värnpliktiga som vid tiden för utryckning får slutenvård har rätt till fri sjukvård under högst 90 dagar efter utryckningsdagen. Efter 90 dagar debiteras patienten.
 • Övriga avgiftsbelagda intyg.
 • Uteblivet besök och sena återbud.

Villkor för avgiftsbefrielse

Ovan nämnda punkter är avgiftsfria inom Region Örebro län enbart om

 • hälso- och sjukvårdspersonal vid förbandet eller skolan saknas, eller
 • hänvisning har skett av hälso- och sjukvårdspersonal vid förbandet eller skolan, eller
 • vården är så pass akut att hänvisning från hälso- och sjukvårdspersonal vid förbandet eller skolan inte hinner inhämtas.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024