Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Asylsökande.
 • Tillståndslösa. 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter.
  • Nordiska patienter.
  • Övriga avtalsländer.
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder 

Betalar inte för: 

 • Besök i öppenvård.
 • Telefonrådgivning.
 • Receptförskrivning (undantag förskrivning av profylaktiska läkemedel).
 • Förskrivning av förbrukningsartiklar och liknande.
 • Utfärdande av livsmedelsanvisning.
 • Dagrehabilitering.
 • Hjälpmedelsutprovning.

Betalar för: 

 • Uteblivandeavgift.
 • Vårddygnsavgift.
 • Intygsavgifter.
 • Vissa hjälpmedelsavgifter.
 • Vaccinationsavgifter.
 • Egenavgifter för sjukresor.
 • Förskrivning av profylaktiska läkemedel.
 • Besök som görs i andra regioner enligt de patientavgifter som gäller där (återbetalas inte av Region Örebro län).

Personer över 85 år från övriga länder

Avgifter och tillämpningar för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024