Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stativ.jpg

 

Illustration: Majsan Sundell

 

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • använda ett hjälpmedel
  • hålla i eller få åtkomst till dator, smartphone eller surfplatta

Behov av monteringsarm för att

  • vid användning få god position av dator, smartphone, surfplatta eller hjälpmedel

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har ett hjälpmedel förskrivet
  • patienten har en fungerande dator, smartphone eller surfplatta

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten sitter i rullstolen och använder sin dator

Monteringsarm förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Hållare till smartphone och surfplatta är egenansvar. Undantag gäller då behov finns av att montera stativ på rullstol.

Ja, om det finns två rullstolar som används likvärdigt under dagen.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Tipprisk och köregenskaper kan påverkas vid montering på rullstol, exempelvis skymd sikt.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 4, 2022

Read more about Riktlinjer