Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fjärrstyrda system och larm.jpg

Illustration: Majsan Sundell

OBS! Kan inte tillhandhållas

Då tidigare leverantör inte valt att klassa porttelefonen utifrån det nya medicintekniska direktivet (MDR) står vi utan leverantör av porttelefon.

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 3, 2022

Read more about Riktlinjer