Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator upp och nedför en tröskel

Behov av portabel ramp för att

  • förflytta sig mellan olika rum i den egna bostaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan själv rulla in i vardagsrummet.

Du kan själv kapa rampen i lämplig bredd om inte standardmåtten passar.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om behov finns på flera platser i hemmet.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Kontrollera att leverantörens rekommendationer om maximal nivåskillnad för aktuell ramp samt att max belastning inte överskrids.

Kontrollera att rampen ligger stadigt. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Ingen avgift.

 

183018 Stationära ramper

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 27, 2023

Read more about Riktlinjer