Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • komma ur säng
  • sova eller vila i plant läge
  • självständigt ändra läge i säng

 

Har förmåga att

  • hantera reglage

Behov av ställbart ryggstöd för att

  • reglera huvudändan i säng

 

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

 

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten får lättare att andas genom att höja huvudändan på sängen.

Vissa sängar är inte lämpade för montering av sängryggstöd.


Montering får endast ske i huvudändan av sängen.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • montera sängryggstödet

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Montera sängryggstödet enligt anvisning, kontrollera att sängryggstödet sitter fast ordentligt och inte glider.

181224 Ställbara rygg- och benstöd

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 27, 2021

Read more about Riktlinjer