Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

kompressionsstrumpor, bild

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Biomedicinsk analytiker

Lymfterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför 

  • cirkulationsstörning i ben
     

Behov av kompressionsstrumpor för ben för att

  • reducera svullnad

  • förhindra svullnad

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • strumpor i kompressionsklass 1 (egenvård)

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Svullnaden minskar efter två veckors användande.

Måttagning görs enligt instruktion från leverantör. Ett kostnadseffektivt förhållningssätt gäller.

Standardstorlek är förstahandsval och ska väljas när det är möjligt. Vid lymfödembehandling krävs ofta individuell anpassning. Alla former av anpassningar ska väljas restriktivt.

 

Ibland behövs hjälpmedel för att ta på och av kompressionsstrumpor. Patienten betalar dessa hjälpmedel själv.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • utbilda i handhavande, på- och avtagningsteknik

  • följa upp effekten av kompressionsbehandlingen

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas. 

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Maximalt två par strumpor per förskrivning.

 

Normal förbrukning är två par strumpor per år (365 dagar).

Personer i arbetsför ålder kan ha högre åtgång. Behovsbedömning görs i varje enskilt fall.

Egenavgift per strumpa, se Avgiftshandboken

Kostnad för eventuella tillbehör debiteras patienten, se leverantörernas artikel- och prislistor.

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år betalar ingen avgift.

040406 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 31, 2021

Read more about Riktlinjer