Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Bild föräldrahjälpmedel

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • gå, helt eller delvis
 • stå
   

I kombination med svårighet att

 • förflytta sig själv och sitt barn eller barnbarn
   

Har förmåga att

 • köra manuell rullstol eller elrullstol i olika miljöer och på olika underlag
 • köra barnstol i bostaden
 • hantera manöverdosa

Behov av föräldrahjälpmedel för att

 • förflytta sig själv och barnet inomhus eller utomhus
 • förflytta barnet mellan olika rum i bostaden
 • lyfta barnet i och ur säng
 • byta blöja eller kläder på barnet
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • andra föräldraprodukter eller egenvårdsprodukter på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig själv och barnet till köket för att äta lunch.

Vissa föräldrahjälpmedel förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Tätare uppföljning krävs eftersom barn växer.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov eller om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Under graviditet och småbarnsår behöver balanseringen på patientens manuella rullstol ses över.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

180939 Modulära sittsystem

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer