Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inkontinens kateter.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • urinrörsförträngning

Behov  av dilationskateter för att

  • utvidga urinröret och därmed möjliggöra fullständig tömning av urinblåsan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten tömmer urinblåsan fullständigt och undviker ny förträngning.

Absorberande allt-i-ett-skydd används utan fixeringsbyxa.

 

Skydden används ett åt gången.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att bedömning, utprovning och inlärning av hantering vid RID (Ren Intermittent Dilatation) har utförts av uroterapeut eller specialutbildad sjuksköterska efter läkarordination
  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

092490 Dilatationskatetrar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer