Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dynor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • resa sig upp från sittmöbel

Behov  av förhöjande dyna för att

  • underlätta uppresning från sittmöbel
     

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten reser sig upp från köksstolen självständigt.

Förhöjande dynor finns i olika form och höjd.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Försäljning. Patienten har 14 dagars ångerrätt. Pris finns i sortimentsöversikt.

181006 Sittdynor och underlägg

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer