Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kalender Enkel - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • orientera sig i tid
  • komma ihåg inplanerade tider

Behov av elektronisk kalender med larmfunktion för att

  • veta vilken tid på dygnet det är
  • komma ihåg/bli påmind om händelser

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • hjälpmedel på öppna marknaden, exempelvis papperskalender eller mobiltelefon samt hjälpmedel inom Elektronisk kalender enkel.

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

  • Patienten äter sina måltider på rätt tid
  • Patienten kommer i rätt tid till vårdbesök

Ett kognitivt hjälpmedel är ett komplement till det stöd patientens får från sin omgivning och hjälpmedlet kan inte alltid ersätta det stöd som en fysisk person kan ge. Kalendrarna har inte batteri och slutar att fungera vid exempelvis strömavbrott.

Hjälpmedlet ska provas ut i hemmiljö för att säkerställa att hjälpmedlet visar rätt tid.

Till hjälpmedlen kan molntjänst ingå och patienten rekommenderas att inte skriva in känslig information i kalendern. Patienten avgör själv vad som är känslig information.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Kontakten behöver sitta i eluttag för att hjälpmedlet ska fungera. Hjälpmedlet slutar att fungera vid ex strömavbrott och eventuella inställda larm går inte fram.

Till hjälpmedlet finns en webbtjänst/molntjänst. Känslig information bör inte skrivas in webbtjänst/molntjänst eller i hjälpmedlet då en molntjänst inte kan garantera sekretess. Patienten avgör själv vad som är känslig information. Spara dock aldrig lösenord eller koder i webbtjänst/molntjänst eller i hjälpmedlet.

Abonnemangsavgift

Avgifter för personliga hjälpmedel

 

 

222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 4, 2022

Read more about Riktlinjer