Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Enkla kommunikationshjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Logoped

Arbetsterapeut

Specialpedagog på BUH enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal
  • samspela

Behov av talande knapp för att

  • påkalla uppmärksamhet
  • delta i turtagning
  • berätta i sekvenser

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten säger ”jag är här” via hjälpmedlet vid upprop på samlingen på förskolan.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Eventuellt batteribyte bekostas av patienten.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

222109 Samtalsapparat

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 27, 2021

Read more about Riktlinjer