Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage

Behov av skyddsbyxa vid bad för att

  • vistas i bassäng
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning i 2-4 dygn genomförts
  • toalettrutiner och avföringsvanor ses över för att läckage i bassäng ska undvikas.

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten badar utan att urin eller avföring läcker ut i bassängen.

Förskrivning till barn görs i samråd med barnläkare eller barnuroterapeut då det krävs fördjupade kunskaper i utredning och bedömning samt uppföljning.

 

Skyddsbyxan används under egna badkläder.

 

Absorberande engångsinlägg bör användas vid behov.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, men det räcker vanligen med en skyddsbyxa per år.

090333 Badkläder

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 9, 2023

Read more about Riktlinjer