Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Styrsätt.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • styra dator, smartphone eller surfplatta

Behov av manöverkontakt eller inmatningsenhet för att

  • positionera skärmpekare
  • välja objekt på skärm

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en fungerande dator, smartphone eller surfplatta att ansluta det alternativa styrsättet till

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten söker samhällsinformation på nätet.

Vissa styrsätt förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • hjälpa patienten att utforma en bra datorarbetsplats, se under rubriken Förskrivarstöd

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

223621 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på skärmen.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 27, 2021

Read more about Riktlinjer