Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fjärrstyrda system och larm.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • tala
  • förflytta sig

Behov av anhöriglarm för att

  • inom bostaden påkalla anhörigs uppmärksamhet

 

Ska användas (frekvens)

  • dagligen, alternativt periodvis vid växelvis boende

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan påkalla anhörigs uppmärksamhet när patienten är törstig.

Larm till personal tillhandahålls inte av Centrum för hjälpmedel.


Passiva larm, exempelvis larmmatta, tillhandahålls inte av Centrum för hjälpmedel.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • göra en första bedömning på vilket vis anhöriglarmet ska aktiveras

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Prova räckvidd av larmet så att man är säker på att signal vid larm kommer fram till personsökaren. Både för öppna och stängda dörrar.

222718 Personliga trygghets- och nödlarm

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer