Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Styrsätt.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Är det svårt att använda ett vanligt tangentbord eller mus? Det finns hjälpmedel som möjliggör att styra datorn på andra sätt. I sortimentsöversikten Styrsätt kan du läsa mer om olika alternativa styrsätt som finns att låna av Region Örebro län.

Om en person, på grund av motoriska svårigheter, har svårt att peka på och hålla i föremål finns det hjälpmedel som kan kompensera för detta. I sortimentsöversikten Hjälpmedel som ersätter handfunktion, armfunktion, fingerfunktion eller en kombination av dessa kan du läsa mer om vilka hjälpmedel som finns att låna från region Örebro län.

Förskrivarutbildning

Utbildningar inom styrsätt 2024

ALS och vårdinsatser 3 oktober

Läs mer och anmäl under Kurser för hjälpmedelsförskrivare

Förskrivarstöd

Anpassningar i dator

Anpassning i dator.jpg

Illustration: Majsan Sundell

För att det ska gå lättare använda datorn går det att ändra på inställningar i Windows. Exempel på detta kan vara att göra muspekaren större, byta färg och anpassa dess hastighet, göra det lättare att hantera tangentbordet med en hand eller använd skärmtangentbord.

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsutformning.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Sittställning, placering av dator, bordets höjd samt belysning är olika faktorer som påverkar hur det fungerar att arbeta med datorn. Små förändringar kan göra stor skillnad!

Det är viktigt att utforma datorarbetsplatsen så bra som möjligt. Det finns många faktorer som spelar in för att arbetsplatsen ska fungera.

  • Datorns placering
  • Bordshöjd, placering av tangentbord och mus
  • Text- och färgstorlek på det som visas på skärmbilden
  • Belysning vid arbetsplatsen
  • Sittställning
  • Hur långa stunder man sitter vid datorn

Instruktionsfilm

Filmikon.png

TD Control är ett program som finns i PC-Eye och i Tobiis I-datorer. Programmet används för att ögonstyra i windowsmiljö.

TD Browse är en sökmotor som är anpassad för ögonstyrning. Den finns i Tobiis I-datorer.

Nedan kan du ta del av instruktionsfilmer om TD Control och TD Browse.

funkaforum logotype 450px clear small.png

Vill du få tips och hjälp att hitta lösningar på hur konsumentprodukter eller hur en smartphone kan användas som stöd i vardagen. Välkommen till Funkaforum, öppet utvalda onsdagar! Läs mer på Funkaforum.

När? Varannan onsdag, ojämna veckor. 

Var? Centrum för hjälpmedel, entré 3, Propellervägen 14 Örebro

 

Funkaforum on the road!

Den 18 april var vi i Lindesberg. Vill du att vi kommer till din kommun? Kontakta oss då på funkaforum@regionorebrolan.se

Kontakt

Helena Ekmark

Hjälpmedelskonsulent

Åsa Karlsson

Hjälpmedelskonsulent

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 1, 2024