Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förskrivare har möjlighet att lagerföra ett antal artiklar på ett delförråd. 

Varje delförråd måste ha minst en ansvarig.

 

Artiklar som kan lager föras är

  • artiklar som är lagerförda på Centrum för hjälpmedel
  • ofta förekommande förskrivna hjälpmedel
  • artiklar/hjälpmedel som behöver kunna lämnas ut snabbt till patient

Vid nytt avtal kan sortimentet behöva bytas ut.

Enklare hjälpmedel till försäljning

Centrum för hjälpmedel kan erbjuda enklare hjälpmedel till försäljning till patient efter rekommendation från förskrivare.

På Informationsbanken kan du läsa mer och se vilka artiklar som kan finnas på delförråd samt priser för dessa. Du hittar informationen under rubriken Enklare hjälpmedel - egenvårdsprodukter.

Flera personer kan vara kopplade till ett delförråd. För att få möjlighet att ha hjälpmedel på ett delförråd krävs det att minst en person är delförrådsanvarig. Vem som är ansvarig ska anmälas till CFH.

Att ha ansvar för ett delförråd innebär att du

  • föreslår vilka artiklar som ska lagerföras
  • ser över hur många av varje artikel som ska lagerföras
  • kontrollerar saldon regelbundet
  • ansvarar för inrapportering av lagrets inventeringsresultat tre gånger per år

Du kan vara kopplad till ett eller flera delförråd. Anmälan om koppling, tillägg eller byte görs på blanketterna för webSESAMlicens.

Du kan enbart förskriva hjälpmedel från de lager du har en koppling till i webSESAM.

Läs mer om lager och hjälpmedel i delförråd.

 

Ansökan om koppling till delförråd

Inventeringsdatum

2024 inventerar vi följande datum

  • 8 april
  • 9 september
  • 9 december

Lagerpåfyllnad

Om ni får lagerpåfyllnad till delförrådet på inventeringsdagen ska du fylla på lagret innan du inventerar.

Artiklar utan saldo

Om ett hjälpmedel finns med på inventeringsunderlaget men saknar saldo på lagret ska det redovisas som 0 på listan.

Artiklar som saknas på underlaget

Om ett hjälpmedel har saldo men saknas på inventeringsunderlaget ska saldot ändå rapporteras in. Skriv artikelnummer och antal inventeringsunderlaget för övriga artiklar.

Det finns tre olika typer av inventeringsunderlag.

Individer

Individer är individmärkta artiklar, vanligen huvudhjälpmedel.

Icke-individer

Artiklar som saknar individmärkning kallas icke-individer och är vanligen tillbehör till huvudhjälpmedel. 

Övrigt

Nästan alla lager har ett extra inventeringsunderlag, kallat Övrigt. Några lager har inga artiklar på dessa underlag medans andra har några eller flera. Artiklar på underlaget har av olika anledningar blivit kvar med saldo på delförrådet, fast de fysiskt inte finns där. För att få korrekta uppgifter i systemet ska dessa artiklar inventeras bort.

Underlag för individer

Fyll i om individen finns på förrådet eller ej.
Svara Ja eller Nej.

Inventering individer.JPG

Underlag för Icke-individer

Fyll i fälten i kolumnen Inv. nya
Fyll i det antal som finns av varje artikel. Skriv 0 om artikeln inte finns i lager.

Ineventeringsunderlag ickeindivider - bild.JPG

Underlag för övrigt

Fyll i det antal som finns av varje artikel.
Skriv 0 om artikeln inte finns i lager.

Extralistainventering.JPG

Vi skickar ut ett särskilt nyhetsbrev till dig som är delförrådsansvarig. Det kommer ut minst tre gånger per år.

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 8, 2024