Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Förskrivare har möjlighet att lagerföra ett antal artiklar på ett delförråd. 

Varje delförråd måste ha minst en ansvarig.

 

Artiklar som kan lager föras är

 • artiklar som är lagerförda på Centrum för hjälpmedel
 • ofta förekommande förskrivna hjälpmedel
 • artiklar/hjälpmedel som behöver kunna lämnas ut snabbt till patient

Vid nytt avtal kan sortimentet behöva bytas ut.

Enklare hjälpmedel till försäljning

Centrum för hjälpmedel kan erbjuda enklare hjälpmedel till försäljning till patient efter rekommendation från förskrivare.

På Informationsbanken kan du läsa mer och se vilka artiklar som kan finnas på delförråd samt priser för dessa. Du hittar informationen under rubriken Enklare hjälpmedel - egenvårdsprodukter.

Invacare har tagit fram nytt vinkelställbart benstöd, vadstöd och fotplattor till sina Azalearullstolar.

De har slutat tillverka de vinkelställbara benstöden som vi haft som standard.

Hittills har vi kunnat köpa in de gamla benstöden från deras lager, men nu har de inga kvar.

Uppdaterade orderguider och individmallar

Orderguiderna är uppdaterade med nya artikelnummer. Det samma gäller indvidmallarna för rullstolarna så att de nya tillbehören läggs på vid order av individartikel.

Tillbehör på delförrådslager

Om ni har de äldre utgående tillbehören i lager på delförrådet vill vi att ni använder slut på dem först innan ni tar de nya som kan börja komma på lagerpåfyllnad.

Kompatibilitet

 • Utgående fotplatta kan användas i ny benstödöverdel
 • Ny fotplatta kan användas i gammal benstödsöverdel

 

 • Nytt vadstöd passar endast ny benstödsöverdel
 • Utgående vadstöd passar endast utgående benstödsöverdel

Uppdatering av befintliga Azaleor

Befintliga rullstolar som finns i omlopp ute hos patient och på delförrådslager kommer att uppdateras med de nya tillbehören först när de kommer i retur till CFH.

Behöver en rullstol ute hos patient uppdateras vid exempelvis slitet vadstöd, kan det medföra att benstöd, vadstöd och fotplattor behöver bytas ut på både höger och vänster sida för att det ska bli bra.

Instruktionsfilm

På Invacares Youtube-kanal finns en film som visar hur du justerar de nya vinkelställbara benstöden, vadstöden och fotplattorna.

Ny benstödsöverdel

De nya vinkelställbara benstöden levereras med fäste för vadstöd. Gamla fotplattor kan användas i de nya benstödet.

Höger: 59883

Vänster: 59882

Utgående vinkelställbar benstödsöverdel

gammalt vinkelställbart benstöd.jpg

Höger: 34665

Vänster: 34663

Nytt vadstöd

nytt vadstöd.jpg

Det nya vadstödet justeras stegöst i höjd på benstödet. Det har fler alternativ för djupjustering jämfört med tiidgare och inställningen görs på ett enklare sätt.

Det är tillverkat i ett material som lättare torkas av.

Höger: 59893, 59895 och 59896

Vänster: 59897, 59898 och 59899

Utgående vadstöd

gammalt vadstöd.JPG

Höger/Vänster: 35752, 35753 och 35751

Ny fotplatta

ny fotplatta.jpg

Till de vinkelställbara benstöden ersätter de nya fotplattorna de gamla fotplattorna med långt och kort rör. Men fotplattan med kort rör kommer att finnas kvar i sortiment då den kan behöva användas till de vinkelfasta benstöden när patienten har mycket korta underben.

Den nya fotplattan är mer stabil och kan justeras i bredd, djup och vinkel. Den är också utformad så att den inte ska ta i länkhjulet vid snävare vinkel på benstödsöverdelen.

Höger: 59880, 59901, 59903

Vänster: 59881, 59900, 5902

Utgående fotplatta

gammal fotplatta.JPG

De gamla långa fotplattorna utgår ur sortiment.

Höger: 21341, 19441, 19464

Vänster: 21342, 19442, 19462

Flera personer kan vara kopplade till ett delförråd. För att få möjlighet att ha hjälpmedel på ett delförråd krävs det att minst en person är delförrådsanvarig. Vem som är ansvarig ska anmälas till CFH.

Att ha ansvar för ett delförråd innebär att du

 • föreslår vilka artiklar som ska lagerföras
 • ser över hur många av varje artiklel som ska lagerföras
 • kontrollerar saldon regelbundet
 • ansvarar för inrapportering av lagrets inventeringsresultat tre gånger per år

Du kan vara kopplad till ett eller flera delförråd. Anmälan om koppling, tillägg eller byte görs på blanketterna för webSESAMlicens.

Du kan enbart förskriva hjälpmedel från de lager du har en koppling till i webSESAM.

Läs mer om lager och hjälpmedel i delförråd.

 

Ansökan om koppling till delförråd

Inventeringsdatum

2022 inventerar vi följande datum

 • 4 april
 • 5 september
 • 5 december

Lagerpåfyllnad

Om ni får lagerpåfyllnad till delförrådet på inventeringsdagen ska du fylla på lagret innan du inventerar.

Artiklar utan saldo

Om ett hjälpmedel finns med på inventeringsunderlaget men saknar saldo på lagret ska det redovisas som 0 på listan.

Artiklar som saknas på underlaget

Om ett hjälpmedel har saldo men saknas på inventeringsunderlaget ska saldot ändå rapporteras in. Skriv ner lager, artikelnummer och antal på ett dokument och bifoga inventeringsunderlagen.

Listan för individer

Fyll i om individen finns på förrådet eller ej.

Inventering individer.JPG

Listan för Icke-individer

Fyll i de röda fälten i kolumnen Inv. nya

Ineventeringsunderlag ickeindivider - bild.JPG

Vi skickar ut ett särskilt nyhetsbrev till dig som är delförrådsansvarig. Det kommer ut minst tre gånger per år.

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 8, 2021