Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Förskrivare har möjlighet att lagerföra ett antal artiklar på ett delförråd. 

Varje delförråd måste ha minst en ansvarig.

 

Artiklar som kan lager föras är

  • artiklar som är lagerförda på Centrum för hjälpmedel
  • ofta förekommande förskrivna hjälpmedel
  • artiklar/hjälpmedel som behöver kunna lämnas ut snabbt till patient

Vid nytt avtal kan sortimentet behöva bytas ut.

Enklare hjälpmedel till försäljning

Centrum för hjälpmedel kan erbjuda enklare hjälpmedel till försäljning till patient efter rekommendation från förskrivare.

På Informationsbanken kan du läsa mer och se vilka artiklar som kan finnas på delförråd samt priser för dessa. Du hittar informationen under rubriken Enklare hjälpmedel - egenvårdsprodukter.

Flera personer kan vara kopplade till ett delförråd. För att få möjlighet att ha hjälpmedel på ett delförråd krävs det att minst en person är delförrådsanvarig. Vem som är ansvarig ska anmälas till CFH.

Att ha ansvar för ett delförråd innebär att du

  • föreslår vilka artiklar som ska lagerföras
  • ser över hur många av varje artiklel som ska lagerföras
  • kontrollerar saldon regelbundet
  • ansvarar för inrapportering av lagrets inventeringsresultat tre gånger per år

Du kan vara kopplad till ett eller flera delförråd. Anmälan om koppling, tillägg eller byte görs på blanketterna för webSESAMlicens.

Du kan enbart förskriva hjälpmedel från de lager du har en koppling till i webSESAM.

Läs mer om lager och hjälpmedel i delförråd.

 

Ansökan om koppling till delförråd

Inventeringsdatum

2022 inventerar vi följande datum

  • 4 april
  • 5 september
  • 5 december

Lagerpåfyllnad

Om ni får lagerpåfyllnad till delförrådet på inventeringsdagen ska du fylla på lagret innan du inventerar.

Artiklar utan saldo

Om ett hjälpmedel finns med på inventeringsunderlaget men saknar saldo på lagret ska det redovisas som 0 på listan.

Artiklar som saknas på underlaget

Om ett hjälpmedel har saldo men saknas på inventeringsunderlaget ska saldot ändå rapporteras in. Skriv ner lager, artikelnummer och antal på ett dokument och bifoga inventeringsunderlagen.

Listan för individer

Fyll i om individen finns på förrådet eller ej.

Inventering individer.JPG

Listan för Icke-individer

Fyll i de röda fälten i kolumnen Inv. nya

Ineventeringsunderlag ickeindivider - bild.JPG

Vi skickar ut ett särskilt nyhetsbrev till dig som är delförrådsansvarig. Det kommer ut minst tre gånger per år.

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 24, 2022