Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Filmikon.png

Studiebesök

Till oss är du välkommen på ett virtuellt studiebesök!

Hela filmen är cirka 15 minuter lång, men finns också uppdelad i avsnitt om det bara är en del av vår verksamhet som du är nyfiken på.

Bild utställning entré 2

Bild från utställning vid entré 2

Bild utställning entré 1

Bild från utställningen vid entré 1

Visning av hjälpmedel

Vi har två olika hjälpmedelsutställningar dit du kan komma och titta på för att lära dig mer om sortimentet. Du kan också ta med dig en patient för att titta på hjälpmedel tillsammans. 

Läs mer om utställningarna på www.regionorebrolan.se (patientwebben)

 

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 1, 2024