Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avvikelser beskuren.jpg

För att säkerställa kvaliteten på hjälpmedel är det viktigt att en avvikelse eller reklamation görs när kvaliteten brister eller om en olycka är framme. Det är din uppgift som förskrivare att registrera avvikelsen eller reklamationen samt att skicka in det inblandade hjälpmedlet till Centrum för hjälpmedel.

Nedan förklaras vad som är en avvikelse och vad som är en reklamation och hur du går tillväga för att registrera händelsen.

Avvikelse

  • en negativ händelse, det vill säga en ej förväntad händelse som medfört patient skada
  • ett tillbud, det vill säga en ej förväntad händelse som skulle kunna medfört patient skada

Registreras i

  • Platina av dig som är regionanställd
  • webSESAM av dig som är kommun- eller privatanställd

Reklamation

  • fel eller brist på hjälpmedel
  • påpekande av dröjsmål av tjänst eller hjälpmedel

Registreras i 

  • webSESAM

Händelseförlopp avvikelse/reklamation

1. Förskriv ett nytt likvärdigt hjälpmedel till patienten. Kontakta hjälpmedelskonsulent om det är ett hjälpmedel som inte är förskrivningsbart i webSESAM

2. Registrera händelsen i webSESAM eller Platina

3. Fyll i en orange blankett

4. Sätt fast blanketten på hjälpmedlet

5. Skicka in hjälpmedlet med den vanliga turbilen till CFH

6. Vi svarar på avvikelsen/reklamationen så fort som möjligt

7. Meddela patienten och eventuella övriga inblandade svaret på händelsen

Märkning av inblandat hjälpmedel

Inblandat hjälpmedel som ska skickas tillbaka till CFH behöver kunna kopplas ihop med rätt avvelse/reklamation och behöver därför märkas upp med orange blankett.

Orangefärgad blankett för uppmärkning av hjälpmedel som varit inblandat i reklamation eller avvikelse

Blanketten som ska fyllas i och sättas på hjälpmedlet ser ut så här

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 1, 2021