Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Konsultationer ska skickas in digitalt till Centrum för hjälpmedel via Förskrivarportalen.

Att skicka in en konsultation:

  1. Fyll i blanketten digitalt
  2. Spara ner den temporärt på din dator
  3. Skicka in den till CFH via Förskrivarportalen

Tidsbokning

Hjälpmedelskonsulenter tar emot konsultationsblanketterna och erbjuder tid för utprovning utifrån CFH:s gällande prioriteringsordning. De flesta ärenden har prioritet 4 och ska erbjudas tid för första besök inom 90 dagar.

Pilotprojekt - skicka konsultationer via SDK (Örebro och Kumla)

Ett pilotprojekt för Säker Digital Kommunikation (SDK) kommer att genomföras under våren med start den 2 april. Det är förskrivare i Örebro kommun (Hemsjukvård och HSE) och Kumla kommun som kommer delta i projektet tillsammans med CFH. Din uppgift som förskrivare är att du ska skicka in aktuella konsultationer via SDK istället för Förskrivarportalen under projekttiden.

Användarinstruktioner

Instruktioner finns både som text och film.

I dem kan du se hur du skapar ett konto och loggar in samt hur du laddar upp en konsultationsblankett och eventuella bilagor.

Synpunkter

Har du synpunkter eller förslag på hur Förskrivarportalen kan bli bättre?

Berätta för oss genom att svara in på detta formulär.

Contacts

Support Förskrivarportalen

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 26, 2024