Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barnhälsovården

Centrala barnhälsovårdsenheten formulerar riktlinjer, bedriver fortbildning och handleder personal vid barnavårdscentraler. Vi ger service, sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det förebyggande arbetet för barn.

Du som är personal som arbetar med barn och ungdom i tjänsten är skyldig enligt socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om du känner oro för ett barn, eller får kännedom om att ett barn far illa.

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter enligt 10 kapitlet 28 § Offentlighets- och sekretesslagen. Det integritetsskydd som sekretessen syftar till, får här ge vika för barnets/ungdomens behov av skydd och omsorg.

Rikshandboken Barnhälsovård

Rikshandboken är barnhälsovårdens egen webbplats med kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling. Webbplatsen ger all personal möjlighet att få samma kunskapsbaserad information – en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor.

Rikshandboken vänder sig till alla som arbetar inom barnhälsovården men andra är naturligtvis välkomna att ta del av informationen.

    

Broschyr vänder sig till föräldrar med barn som är mellan 2-7 år. Här finns tips och råd på hur man som vuxen kan agera i olika sammanhang, för att visa barnet respekt och för att få stöd i föräldrarollen.

Att umgås med barn - bild broschyr.jpg 

(Broschyren är producerad av Luleå kommun)

Här kan du beställa broschyren från Barnhälsovården, Region Örebro län

 

För beställning av enstaka exemplar till BVC:

Beställs från barnhalsovarden@regionorebrolan.se

För nedladdning:

Boken ”Leva med barn” beställs via Varuförsörjningen:

Varuförsörjningen 

Foldern finns på Socialstyrelsens webbplats på olika språk.

Informationsfolder om EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) och formulär.

Beställs från Barnhälsovården, Region Örebro län.

Små barn undersöker och provar saker genom att stoppa dem i munnen. Därför finns det risk att små leksaker och smådelar från leksaker eller andra produkter kan fastna i barnets strupe eller sugas in i lungorna.

 

Centrala barnhälsovårdsenheten inom Region Örebro län har sitt kansli på Eklundavägen 11, Örebro.

Postadress

Centrala barnhälsovårdsenheten
Box 1613
701 16 Örebro

E-postadress

Barnhälsovården

Telefon

019-602 70 37

Vi som arbetar vid Centrala barnhälsovårdsenheten utgörs av:

Barnhälsovårdsöverläkare
Barnöverläkare
Verksamhetsutvecklare - sjuksköterska
Verksamhetsutvecklare - psykolog
Verksamhetsutvecklare - Logoped
Administratör

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Maria Stark

Verksamhetsutvecklare

Lena Dahlgren Rutfjäll

Psykolog

Hanna Lovanius

Administratör

Jenny Jakobsson Lundin

Enhetschef

BHV-aktuellt 2024-03-25 (pdf, 1434kB)
BHV-aktuellt 2023-12-14 (pdf, 1269kB)
BHV-aktuellt 2023-10-19 (pdf, 326kB)
BHV-aktuellt 2023-06-13 (pdf, 461kB)
BHV-aktuellt 2023-04-03 (pdf, 455kB)
BHV-aktuellt 2023-01-12 extra (pdf, 542kB)
BHV-aktuellt 2022-12-15 (pdf, 1141kB)
BHV-aktuellt 2022-10-20 (pdf, 525kB)
BHV-aktuellt 2022-06-13 (pdf, 419kB)
BHV-aktuellt 2022-03-25 (pdf, 482kB)
BHV-aktuellt 2021-12-10 extra (pdf, 288kB)
BHV-aktuellt 2021-12-08 (pdf, 648kB)
BHV-aktuellt 2021-10-06 (pdf, 452kB)
BHV-aktuellt 2021-06-09 extra (pdf, 442kB)
BHV-aktuellt 2021-05-28 (pdf, 284kB)
BHV-aktuellt 2021-03-17 (pdf, 898kB)
BHV-aktuellt 2020-12-04 (pdf, 773kB)
BHV-aktuellt 2020-09-29 (pdf, 635kB)
BHV-aktuellt 2020-06-15 (pdf, 806kB)
BHV-aktuellt 2020-04-08 (pdf, 573kB)
BHV-aktuellt 2020-02-13 (pdf, 564kB)
BHV-aktuellt 2019-12-18 (pdf, 727kB)
BHV-aktuellt 2019-09-10 (pdf, 860kB)
BHV-aktuellt 2019-06-14 (pdf, 1089kB)
BHV-aktuellt 2019-05-06 (pdf, 100kB)
BHV-aktuellt 2019-03-04 (pdf, 487kB)
BHV-aktuellt 2019-01-21 (pdf, 258kB)
BHV-aktuellt 2018-12-14 (pdf, 202kB)
BHV-aktuellt 2018-11-12 (pdf, 279kB)
BHV-aktuellt 2018-10-02 (pdf, 165kB)
BHV-aktuellt 2018-06-18 (pdf, 800kB)
BHV-aktuellt 2018-04-16 (pdf, 480kB)
BHV-aktuellt 2018-02-13 (pdf, 669kB)
BHV-aktuellt 2017-12-21 (pdf, 240kB)
BHV-aktuellt 2017-12-20 (pdf, 251kB)
BHV-aktuellt 2017-11-07 (pdf, 313kB)
BHV-aktuellt 2017-09-18 (pdf, 520kB)
BHV-aktuellt 2017-06-20 (pdf, 333kB)
BHV-aktuellt 2017-04-20 (pdf, 181kB)
BHV-aktuellt 2017-03-01 (pdf, 156kB)
BHV-aktuellt 2017-03-01 BILAGA 2 (pdf, 321kB)
BHV-aktuellt 2017-03-01 BILAGA 1 (pdf, 30kB)
BHV-aktuellt 2017-01-24 (pdf, 282kB)

Kontakter

Hanna Lovanius

Administratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 december 2023