Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Primärvård riktlinjer - Vårdpraxis

Vårdpraxis - medicinsk information för all personal inom primärvården. Information som huvudsakligen är framtagen inom Region Örebro län och som bedöms vara användbar i det kliniska arbetet i primärvården. Här finns bland annat länkar till Primärvårdens alla vårdriktlinjer och överenskommelser, PM för Primärvården, vårdinformation, råd, rekommendationer.

Adenoidhypertrofi
Allergisk rhinokonjunktivit
Anemi
Antikoagulantia
Astma/KOL
Barn som far illa - orosanmälan
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barnsjukdomar
Benign prostatahyperplasi
Blanketter, formulär och enkäter
Blodfetter
Blåsdysfunktion
Canceranmälan
Covid-19
Diabetes
Dietist
Djup ventrombos
Downs syndrom
Driftstopp
Dyspepsi
Epididymit
Extern otit
Fimosis
Fotvård
Förmaksflimmer
Gastroesofageal reflux
Geriatrik/äldres hälsa
Gynekologi
Hals
Handlingsplan vid driftstopp - vårdcentraler Hälsoval
Handrehabilitering arbetsterapeut/fysioterapeut RÖL
Hjärtinfarkt
Hjärtsvikt
Hud
Huvud- och halscancer
Hydrocele
Hypertoni
Hypertoni
Impotens
Infektion
Infertilitet hos män
Jourarbete
Kirurgi
Kranskärlssjukdomar
Kvinnohälsa
Laktosintrolerans
Lumbago
Lungmedicin
Läkemedel
Makroskopisk hematuri
Mediaotit, akut
MGUS
Muntorrhet
Nedsatt lukt- och smaksinne
Njur-/uretärsten
Njurcancer
NOAK
Näsa
Näsblödning
Obesitas
Obstruktiv sömnapné
Onkologi
Osteoporos
Polishandräckning
Polycytemi - Högt Hb/EVF
Prostatit
Provtagningsanvisningar
PSA/Prostatacancer
Psykiatri
Reservrutin driftstopp
Reumatologiska sjukdomar
Riskbruk alkohol
Sinuit
Smärta
Stroke och TIA
Suicid
Sårbehandling
Testikelcancer
Testistorsion
Tinnitus
Tonsillit
Trumhinneperforation
Tyroideacancer
Urinblåse- och urinvägscancer
Urinvägsinfektion
Utmattningssyndrom
Vaxpropp
Waran
Ögonsjukdomar
Öron

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 oktober 2022