Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Primärvård riktlinjer - Vårdpraxis

Vårdpraxis - medicinsk information för all personal inom primärvården. Information som huvudsakligen är framtagen inom Region Örebro län och som bedöms vara användbar i det kliniska arbetet i primärvården.

Snabbguide:

  • Under LÄKEMEDEL finns allt om läkemedel.
  • Under BLANKETTER finns blanketter och formulär.
  • Under PATIENTINFORMATION finns samlat informationsblad till patienter.
  • Övrigt hittas i bokstavsordning.
Adenoidhypertrofi
Akuta tillstånd
Allergisk rhinokonjunktivit
Ambulans
Anemi
Antikoagulantia
Astma/KOL
Barn och unga som närstående
Barn som far illa - orosanmälan
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barnsjukdomar
Benign prostatahyperplasi
Beroende
Blanketter, formulär och enkäter
Blodfetter
Blåsdysfunktion
Canceranmälan
Covid-19
Demens
Diabetes
Dietist
Djup ventrombos
Downs syndrom
Driftstopp
Dyspepsi
EKG
Eksem
Epididymit
Extern otit
Fimosis
Fotvård
Förmaksflimmer
Gastroesofageal reflux
Geriatrik/äldres hälsa
Gynekologi
Hals
Handkirurgi
Handlingsplan vid driftstopp - vårdcentraler Hälsoval
Handrehabilitering arbetsterapeut/fysioterapeut RÖL
Hjärtinfarkt
Hjärtsvikt
Hud
Huvud- och halscancer
Hydrocele
Hypertoni
Hyrläkare, information till dig
Impotens
Infektion
Inkontinens
Intellektuell funktionsnedsättning
Intyg
Jourarbete
Journalkopior
KAD
Kirurgi
Kommun
Kranskärlssjukdomar
Kvinnohälsa
Laktosintrolerans
Leverutredning
Lungmedicin
Läkemedel
Makroskopisk hematuri
Mediaotit
MGUS
Miktion
Muntorrhet
Nedsatt lukt- och smaksinne
Njur-/uretärsten
Njurcancer
NOAK
Näsa
Näsblödning
Obesitas
Obstruktiv sömnapné
Onkologi
Orosanmälan - Barn som far illa
Ortopedi
Osteoporos
Patientinformation
Polishandräckning
Polycytemi - Högt Hb/EVF
Prislistor
Privat vård
Prostatit
Provtagningsanvisningar
PSA/Prostatacancer
Psykiatri
Regionhälsan
Remisshantering
Reservrutin driftstopp
Reumatologiska sjukdomar
Rhinosinuit, kronisk
Riskbruk alkohol
Ryggsmärta
Röntgen
Sinuit
Smittskydd
Smärta
Strama
Stroke och TIA
Suicid
Sårbehandling
Testikelcancer
Testistorsion
Tinnitus
Tonsillit
Trumhinneperforation
Tyroideacancer
Urinblåse- och urinvägscancer
Urinvägsinfektion
Utmattningssyndrom
Vapenlagen
Vaxpropp
Waran
Ögon
Öron

Kontakter

Vid feedback om sidan, kontakta:

Erik Längström

Eller:

Björn Strandell

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 april 2024