Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Primärvård riktlinjer - Vårdpraxis

Vårdpraxis - medicinsk information för all personal inom primärvården. Information som huvudsakligen är framtagen inom Region Örebro län och som bedöms vara användbar i det kliniska arbetet i primärvården.

Snabbguide:

  • Under LÄKEMEDEL finns allt om läkemedel.
  • Under BLANKETTER finns blanketter och formulär.
  • Under PATIENTINFORMATION finns samlat informationsblad till patienter.
  • Övrigt hittas i bokstavsordning.
Adenoidhypertrofi
Akuta tillstånd
Allergisk rhinokonjunktivit
Ambulans
Anemi
Antikoagulantia
Astma/KOL
Barn och unga som närstående
Barn som far illa - orosanmälan
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barnsjukdomar
Benign prostatahyperplasi
Beroende
Blanketter, formulär och enkäter
Blodfetter
Blåsdysfunktion
Canceranmälan
Covid-19
Demens
Diabetes
Dietist
Djup ventrombos
Downs syndrom
Driftstopp
Dyspepsi
EKG
Eksem
Epididymit
Extern otit
Fimosis
Fotvård
Förmaksflimmer
Gastroesofageal reflux
Geriatrik/äldres hälsa
Gynekologi
Hals
Handlingsplan vid driftstopp - vårdcentraler Hälsoval
Handrehabilitering arbetsterapeut/fysioterapeut RÖL
Hjärtinfarkt
Hjärtsvikt
Hud
Huvud- och halscancer
Hydrocele
Hypertoni
Impotens
Infektion
Inkontinens
Intellektuell funktionsnedsättning
Intyg
Jourarbete
Journalkopior
KAD
Kirurgi
Kommun
Kranskärlssjukdomar
Kvinnohälsa
Laktosintrolerans
Leverutredning
Lungmedicin
Läkemedel
Makroskopisk hematuri
Mediaotit
MGUS
Miktion
Muntorrhet
Nedsatt lukt- och smaksinne
Njur-/uretärsten
Njurcancer
NOAK
Näsa
Näsblödning
Obesitas
Obstruktiv sömnapné
Onkologi
Orosanmälan - Barn som far illa
Osteoporos
Patientinformation
Polishandräckning
Polycytemi - Högt Hb/EVF
Prislistor
Privat vård
Prostatit
Provtagningsanvisningar
PSA/Prostatacancer
Psykiatri
Regionhälsan
Reservrutin driftstopp
Reumatologiska sjukdomar
Rhinosinuit, kronisk
Riskbruk alkohol
Ryggsmärta
Röntgen
Sinuit
Smittskydd
Smärta
Stroke och TIA
Suicid
Sårbehandling
Testikelcancer
Testistorsion
Tinnitus
Tonsillit
Trumhinneperforation
Tyroideacancer
Urinblåse- och urinvägscancer
Urinvägsinfektion
Utmattningssyndrom
Vapenlagen
Vaxpropp
Waran
Ögon
Öron

Kontakter

Vid feedback om sidan, kontakta:

Erik Längström

Eller:

Björn Strandell

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2023