Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning och projekt

Arbetsmiljön och miljön omkring oss är föränderlig och nya risker påträffas hela tiden. Därför är forskning en naturlig del av Arbets- och miljömedicins arbete.

Utgångspunkten för vår forskning är att den har anknytning till ohälsa och arbets- och miljömedicin. Ämnesområdet är brett och de olika forskningsprojekten spänner över fält som

  • vibrationer
  • hjärt- och kärlsjuklighet vid kvarts- och partikelexponering i gjuterier
  • barn och kemikalier
  • arbetsmiljön för anställda i badhus
  • föroreningar i mark.

Se vår pågående forskning i Region Örebro läns projektdatabas.

I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om nyligen avslutade forskningsprojekt.

Avslutade projekt från längre tid tillbaka hittas i Region Örebro läns projektdatabas.

I Region Örebro läns projektdatabas hittar du våra vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra forskningspublikationer från de senaste åren. Kontakta oss gärna om du undrar över något som publicerades längre tillbaka i tiden.

Här kan du ladda ner rapporter från projekt, populärvetenskapliga produkter, miljömedicinska utredningar och annat. Kontakta oss gärna om det är något du inte hittar.

Arbets- och miljömedicin (AMM) samarbetar och vill gärna fortsätta att samarbeta med studenter vid högskolor, universitet och gymnasieskolor. Samarbete med studenter sker främst i form av handledning av uppsatser eller avhandlingar.

Den som skriver uppsats i samarbete med AMM får möjlighet att fördjupa sina teoretiska kunskaper genom att utreda ett faktiskt problem inom arbets- och miljömedicinens område.

Forskningsprojekten på kliniken spänner över många olika discipliner. I vissa projekt har vi internationella eller nationella samarbeten. Andra projekt är av mer lokal eller regional karaktär. Gemensamt för projekten är att det ofta går att bryta ut avgränsade frågeställningar som är lämpliga för uppsatser.

Forskningen vid kliniken är i allt väsentligt indelad i fyra områden:

  • Att leva och arbeta i stad och tätort.
  • Att arbeta i industrimiljöer.
  • Att arbeta i utsatta yrken.
  • Att mäta, förebygga och åtgärda miljöföroreningar.

Lämpliga utbildningsprogram

Vi vänder oss i första hand till studenter på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, psykologprogrammet, personalvetarprogrammet, fysioterapiprogrammet eller de som läser kemi eller till biomedicinsk analytiker. Det kan även finnas avgränsade frågeställningar som lämpar sig för ett naturvetenskapligt eller beteendevetenskapligt gymnasiearbete.

Kontakta oss

Hör av dig till kliniken om du är intresserad av att skriva en akademisk uppsats eller genomföra ett gymnasiearbete. Vi kan berätta mer om vilka aktuella ämnen som finns. Du kan även komma med ett förslag på ämne, så diskuterar vi det med dig.

Mycket av vårt dagliga arbete och vår forskningsverksamhet mynnar ut i informationsmaterial av olika slag.

Forskningssamordnare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 december 2023