Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningar och konferenser

Arbets- och miljömedicins uppgift är att vara ett kunskapsstöd i arbetsmiljöarbetet.

Vi riktar oss framför allt till regionernas sjukvård och företagshälsovården samt arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Men vi har också ett omfattande kontaktnät med kommunernas hälso- och miljöskydd, Arbetsmiljöverket med flera.

Vi deltar vid flera kurser vid Örebro universitet.

Läkarprogrammet

Arbets- och miljömedicin deltar i läkarutbildningen vid Örebro universitet genom en temadag i arbetsmedicin under termin 7, samt med föreläsning under det respiratoriska-cirkulatoriska temat under termin 4.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på företagssköterska

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning företagssjuksköterska på Örebro universitet deltar Arbets- och miljömedicin i fyra av sex delkurser. Programmet sker på halvfart under två år och leder till en specialistsjuksköterskeexamen i företagshälsovård. 

Läs mer om utbildningen

Biomedicinska analytikerprogrammet

Vi deltar vid utbildning av biomedicinska analytiker (BMA-studenter) vid den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 5. Detta omfattar en föreläsningsdag och en praktikdag.

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom det arbets- och miljömedicinska området. Kontakta oss gärna om ditt företag eller organisation behöver vässa kunskapen.

Exempel på tidigare uppdragsutbildningar som vi anordnat:

  • Förebygga och hantera kränkande särbehandling – föreläsning för HR-personal och chefer.
  • Klimatförändringar kopplat till hälsa i Sverige – föreläsning för miljöombud och miljöansvariga inom region, kommun och länsstyrelser.
  • Medicinska kontroller i arbetslivet – informationsdag för företagshälsovård och arbetsmiljöansvariga.
  • Svetsning – exponering och cancerklassning. Seminarium för huvudskyddsombud.

Vi har flera utbildningar planerade. Vissa går att anmäla sig till medan andra är längre fram. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du reda på nya utbildningar och när anmälan öppnar.

Aktuellt

16
april
2024

Buller i vården. Webbinarium för ST-läkare

tisdag 16 april 2024

23
april
2024

Yrkesastma. Webbinarium för ST-läkare

tisdag 23 april 2024

30
april
2024
14
maj
2024

Kromexponering. Webbinarium för ST-läkare

tisdag 14 maj 2024

22
maj
2024

Webbinarium om säkert arbete med sexvärt krom

onsdag 22 maj 2024

30
maj
2024

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2024

torsdag 30 maj - fredag 31 maj 2024

Kontakter

Lena Andersson

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 september 2022