Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningar och konferenser

Arbets- och miljömedicins uppgift är att vara ett kunskapsstöd i arbetsmiljöarbetet.

Vi riktar oss framför allt till regionernas sjukvård och företagshälsovården samt arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Men vi har också ett omfattande kontaktnät med kommunernas hälso- och miljöskydd, Arbetsmiljöverket med flera.

Vi deltar vid flera kurser vid Örebro universitet.

Läkarprogrammet

Arbets- och miljömedicin deltar i läkarutbildningen vid Örebro universitet genom en temadag i arbetsmedicin under termin 7, samt med föreläsning under det respiratoriska-cirkulatoriska temat under termin 4.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på företagssköterska

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning företagssjuksköterska på Örebro universitet deltar Arbets- och miljömedicin i fyra av sex delkurser. Programmet sker på halvfart under två år och leder till en specialistsjuksköterskeexamen i företagshälsovård. 

Läs mer om utbildningen

Biomedicinska analytikerprogrammet

Vi deltar vid utbildning av biomedicinska analytiker (BMA-studenter) vid den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 5. Detta omfattar en föreläsningsdag och en praktikdag.

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom det arbets- och miljömedicinska området. Kontakta oss gärna om ditt företag eller organisation behöver vässa kunskapen.

Exempel på tidigare uppdragsutbildningar som vi anordnat:

  • Förebygga och hantera kränkande särbehandling – föreläsning för HR-personal och chefer.
  • Klimatförändringar kopplat till hälsa i Sverige – föreläsning för miljöombud och miljöansvariga inom region, kommun och länsstyrelser.
  • Medicinska kontroller i arbetslivet – informationsdag för företagshälsovård och arbetsmiljöansvariga.
  • Svetsning – exponering och cancerklassning. Seminarium för huvudskyddsombud.

Vi har flera utbildningar planerade. Vissa går att anmäla sig till medan andra är längre fram. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du reda på nya utbildningar och när anmälan öppnar.

Träff med Ergonomnätverket 19 april

Nästa träff med Ergonomnätverket blir preliminärt den 19 april. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och här på hemsidan.

Digital halvdag med föreläsningar inom arbetsmedicin 25 april

Den 25 april kl. 08.30-12.00 är du välkommen till en digital halvdag med föreläsningar inom arbetsmedicin. Vi vänder oss till företagshälsovården i Örebro, Sörmland, Västmanland och Värmland. Mer information kommer inom kort.

Kontakter

Lena Andersson

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 september 2022