Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningar och konferenser

Arbets- och miljömedicins uppgift är att vara ett kunskapsstöd i arbetsmiljöarbetet.

Vi riktar oss framför allt till landstingens sjukvård och företagshälsovården samt arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Men vi har också ett omfattande kontaktnät med kommunernas hälso- och miljöskydd, Arbetsmiljöverket med flera.

Kliniken erbjuder skräddarsydda utbildningar inom arbets- och miljöområdet. Dessutom medverkar vi i utbildning av biomedicinska analytiker, företagssjuksköterskor och läkare vid Örebro universitet. Här kan du läsa om aktuella utbildningar.

Kontakter

Lena Andersson

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2021