Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningar och konferenser

Arbets- och miljömedicins uppgift är att vara ett kunskapsstöd i arbetsmiljöarbetet.

Vi riktar oss framför allt till regionernas sjukvård och företagshälsovården samt arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Men vi har också ett omfattande kontaktnät med kommunernas hälso- och miljöskydd, Arbetsmiljöverket med flera.

Vi deltar vid flera kurser vid Örebro universitet.

Läkarprogrammet

Arbets- och miljömedicin deltar i läkarutbildningen vid Örebro universitet genom en temadag i arbetsmedicin under termin 7, samt med föreläsning under det respiratoriska-cirkulatoriska temat under termin 4.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på företagssköterska

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning företagssjuksköterska på Örebro universitet deltar Arbets- och miljömedicin i fyra av sex delkurser. Programmet sker på halvfart under två år och leder till en specialistsjuksköterskeexamen i företagshälsovård. 

Läs mer om utbildningen

Biomedicinska analytikerprogrammet

Vi deltar vid utbildning av biomedicinska analytiker (BMA-studenter) vid den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 5. Detta omfattar en föreläsningsdag och en praktikdag.

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom det arbets- och miljömedicinska området. Kontakta oss gärna om ditt företag eller organisation behöver vässa kunskapen.

Exempel på tidigare uppdragsutbildningar som vi anordnat:

  • Förebygga och hantera kränkande särbehandling – föreläsning för HR-personal och chefer.
  • Klimatförändringar kopplat till hälsa i Sverige – föreläsning för miljöombud och miljöansvariga inom region, kommun och länsstyrelser.
  • Medicinska kontroller i arbetslivet – informationsdag för företagshälsovård och arbetsmiljöansvariga.
  • Svetsning – exponering och cancerklassning. Seminarium för huvudskyddsombud.

Vi har flera utbildningar planerade. Vissa går att anmäla sig till medan andra är längre fram. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du reda på nya utbildningar och när anmälan öppnar.

Hur ska kroppen hålla?

Under våren 2021 anordnar vi ett webbinarium vid fyra tillfällen. Utbildningen riktar sig till personal på högstadium och gymnasium och ger en introduktion till hur man kan hjälpa ungdomar till ett långt och hälsosamt arbetsliv.

Arbetsmiljödagen om skärvätskor och gravida

Årets arbetsmiljödag hålls digitalt den 1 juni. I år fokuserar mötet på två olika ämnen – dels på exponering för skärvätskor och dels på graviditet i arbetslivet. Föreläsare är bland annat Anna Dahlman-Höglund från Arbets- och miljömedicin i Göteborg och Jenny Selander från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Anmälan öppnar snart.

Hand-armvibrationer i arbetslivet

Arbetar du inom företagshälsovården och vill lära dig mer om hand- och armvibrationer? I höst får du chansen att delta på någon av våra utbildningsdagar. Vi håller utbildningen i Karlstad (31 augusti), Eskilstuna (2 september), Västerås (INSTÄLLD - 6 september) och Örebro (8 september). 

Konferens om inomhusmiljö hösten 2021

I höst anordnar Arbets- och miljömedicin en konferens om inomhusmiljö. Mer information och anmälan publiceras innan sommaren.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 april 2021