Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Instrumentpoolen

Vi har cirka 350 instrument till uthyrning, fördelade på 42 instrumenttyper. Med instrumenten kan du mäta allt från kemiska faktorer som damm, gaser och lösningsmedel till fysikaliska faktorer som buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och ventilation. Flera av instrumenten kan mäta, registrera och analysera miljöfaktorer över tid.

Du kan hyra endast utrustning eller utrustning och mättekniker. Du kan också få hjälp av utbildade mättekniker med instruktioner eller med att genomföra mätningar av olika slag. För att underlätta för våra kunder finns enkla fältmätinstruktioner på svenska för varje instrument.

Boka instrument i god tid om du planerar att göra mätningar vid ett visst tillfälle. Du kan boka via telefon eller, om du är återkommande kund, via vår onlinebokning. Kontakta Anders om du vill öppna upp möjligheten till bokningsförfrågan online. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Instrumentpoolen

Telefontid: Vardagar 8-12. Onsdagar även 13-15.

Anders Johansson

Arbetsmiljöingenjör

Aktuella priser finns under respektive instrument i databasen.

Du kan även ladda ner vår prislista i pdf-format.

Rabattsystem från och med 2022

Sedan den 1 januari 2022 gäller ett nytt rabattsystem. Vid hyra av pumpar, bärbar (111/212), föravskiljare (112) eller bullerdosimeter (311) får du hyra vart femte instrument utan kostnad.

Vi håller regelbundet utbildningar i instrumenthantering och i mätstrategi. Kontakta oss om du är intresserad av att delta vid någon utbildning.

Instrumentpoolens verksamhet är tredjepartscertifierad genom att laboratoriet är ackrediterat för två fältmätmetoder: mätning av ljudtryck i rum samt mätning av damm i arbetsplatsluft.

Vi anlitar ackrediterade kalibreringslaboratorier för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.

Arbets- och miljömedicins utbildningar och konferenser

Instrumentpoolens ambition är att i samråd med kund alltid leverera instrument i god tid före användning.

 • Bokning av instrument sker per telefon.
 • Hyrd utrustning är alltid funktionskontrollerad före leverans, och i förekommande fall kalibrerad.
 • Med instrumentet levereras en svensk fältmätinstruktion.
 • En uppsättning förbrukningsmaterial som batterier ingår i hyrpriset.
 • Vid leverans bifogas en följesedel där dessa villkor framgår.
 • Samtliga hyrpriser är per kalendervecka, exklusive transporttid.
 • Till hyrpriset tillkommer moms samt i förekommande fall en transportavgift.
 • Vid avbokning eller ombokning av hela eller delar av beställningen mindre än fyra vardagar före en planerad utskicks-/hämtningsdag (se bokningsbekräftelse) sker debitering med 30 % av hyrpriset.
 • Vid avbokning eller ombokning av hela eller delar av beställningen under aktuell eller efter planerad utskicks-/hämtningsdag (se bokningsbekräftelse) debiteras fullt hyrpris.
 • Transporter till företagsadresser sker med Postnord Parcel. Till övriga adresser används Postnord Mypack Collect (till ombud) med sms-avisering.
 • Instrumentpoolen ansvarar inte för uppkommen leveransförsening eller leveransskada annat än om den vållats av Instrumentpoolen.
 • Hyrestagaren ska omgående, senast 12 timmar efter leverans, anmäla skada eller förlust till Instrumentpoolen. I annat fall utgår ingen kompensation.
 • Hyrd utrustning får ej överlåtas eller vidare uthyras av hyrestagaren.
 • Hyrestagaren ansvarar för rengöring av instrumenten vid synlig nedsmutsning!
 • För de som hyr instrument från instrumentpoolen och har leverans till en företagsadress ingår det även hämtning i returen. Då ringer man PostNord och ber att de hämtar paketet på den adress som det levererats till.

Instrumentpoolens verksamhet är tredjepartscertifierad genom att laboratoriet är ackrediterat för två fältmetoder:

 • Provtagning av flyktiga ämnen i luft.
 • Provtagning av damm i arbetsplatsluft.

Hyrd utrustning är alltid funktionskontrollerad före leverans och i förekommande fall kalibrerad.

Klicka på någon av länkarna här nedanför för att se en film.

 

Film 1: Våra högflödespumpar

Här visar vi hur du ställer in våra högflödespumpar inför din mätning.

Spela film om högflödespumpar

 

Film 2: Våra lågflödespumpar

Här visar vi hur du ställer in våra lågflödespumpar inför din mätning.

Spela film om lågflödespumpar

 

Film 3: Montera filter och slang för respirabel dammprovtagning

Här visar vi hur du monterar och hanterar föravskiljare och filter på rätt sätt inför och efter avslutad mätning. 

Spela film om montering av filter och slang

 

Film 4: Fäst pumpen i selen

Här visar vi hur du fäster pumpen i selen på rätt sätt.

Spela film om att fästa pumpen i selen

 

Film 5: Pumpad provtagning av aldehyder

Här visar vi hur du förbereder inför en pumpad provtagning av aldehyder.

Spela film om pumpad provtagning av aldehyder

 

Film 6: Pumpad provtagning med kolrör

Här visar vi hur du förbereder inför en pumpad provtagning med kolrör.

Spela film om pumpad provtagning med kolrör

 

Film 7: Pumpad provtagning av isocyanater

Här visar vi hur du förbereder inför en pumpad provtagning av isocyanater.

Spela film om pumpad provtagning av isocyanater

 

Film 8: Pumpad provtagning med tvårörshållare

Här visar vi hur du förbereder inför en pumpad provtagning med tvårörshållare.

Spela film om pumpad provtagning med tvårörshållare

 

Film 9: Bullerdosimetrar

Den här filmen visar en kort handhavandeinstruktion för våra bullerdosimetrar.

Spela film om bullermätare

 

Film 10: Helkroppsvibrationer med Svan 958A

Den här filmen visar hur du förbereder inför en mätning av helkroppsvibrationer.

Spela film om mätning av helkroppsvibrationer

 

Film 11: Hand- och armvibrationer med Svan 958A

Den här filmen visar hur du förbereder inför en mätning av hand- och armvibrationer.

Spela film om mätning av hand- och armvibrationer

Kontakta instrumentpoolen

Instrumentpoolen

Telefontid: Vardagar 8-12. Onsdagar även 13-15.

Anders Johansson

Arbetsmiljöingenjör

Fakturafrågor

Maria Ek

Medicinsk vårdadministratör

Ansvarig yrkeshygieniker

Jessica Westerlund

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023