Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Instrumentpoolen

Vi har cirka 300 instrument till uthyrning, fördelade på 35 instrumenttyper. Med instrumenten kan du mäta allt från kemiska faktorer som damm, gaser och lösningsmedel till fysikaliska faktorer som buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och ventilation. Flera av instrumenten kan mäta, registrera och analysera miljöfaktorer över tid.

Du kan hyra endast utrustning eller utrustning och mättekniker. Du kan också få hjälp av utbildade mättekniker med instruktioner eller med att genomföra mätningar av olika slag. För att underlätta för våra kunder finns enkla fältmätinstruktioner på svenska för varje instrument.

Bokning av instrument kan endast ske per telefon, inte via e-post. Boka instrument i god tid om du planerar att göra mätningar vid ett visst tillfälle.

Under våren lanserar vi en ny funktion för att boka instrument direkt via vår webbplats.

Kontakt

Instrumentpoolen

Telefontid vardagar 8-12

Aktuella priser finns under respektive instrument i databasen.

Du kan även ladda ner vår prislista i pdf-format.

Priser inklusive försäkringsavgift under 2022

Vid årsskiftet genomförde vi förändringar i prissättningen. Sedan den 1 januari 2022 är alla priser inklusive försäkringsavgift. Tidigare behövde du som kund lägga på 10 procent på alla priser. Transportavgift kan fortfarande tillkomma.

Rabattsystem från och med 2022

Sedan den 1 januari 2022 gäller ett nytt rabattsystem. Vid hyra av pumpar, bärbar (111/212), föravskiljare (112) eller bullerdosimeter (311) får du hyra vart femte instrument utan kostnad.

Vi håller regelbundet utbildningar i instrumenthantering och i mätstrategi. Kontakta oss om du är intresserad av att delta vid någon utbildning.

Instrumentpoolens verksamhet är tredjepartscertifierad genom att laboratoriet är ackrediterat för två fältmätmetoder: mätning av ljudtryck i rum samt mätning av damm i arbetsplatsluft.

Vi anlitar ackrediterade kalibreringslaboratorier för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.

Arbets- och miljömedicins utbildningar och konferenser

 • Bokning av instrument kan endast ske per telefon, inte via e-post.
 • Hyrd utrustning är alltid funktionskontrollerad före leverans, och i förekommande fall kalibrerad.
 • Med instrumentet levereras en svensk fältmätinstruktion. Förbrukningsmaterial som batterier, skrivpapper och dylikt ingår i hyrpriset.
 • Hyrestagaren ska omgående, senast 12 timmar efter leverans, anmäla skada eller förlust till Instrumentpoolen. I annat fall utgår ingen kompensation.
 • Instrumentpoolen ansvarar inte för uppkommen leveransförsening annat än om den vållats av Instrumentpoolen.
 • Hyrd utrustning får ej överlåtas eller vidare uthyras av hyrestagaren.
 • Samtliga priser gäller veckohyra, 5 dygn exklusive transporttid.
 • Om instrumentet inte förbokas, men hämtas och lämnas samma dag eller enligt överenskommelse, lämnas 40 procents rabatt på hyrpriset.
 • Till hyrpriset tillkommer, förutom moms, i förekommande fall en transportavgift.
 • Transporter till företagsadresser sker med Postnord Parcel. Till övriga adresser används tjänsten Postnord Mypack Collect (till ombud) med sms-avisering.
 • För de som hyr instrument från instrumentpoolen och har leverans till en företagsadress ingår det även hämtning i returen. Då ringer man PostNord och ber att de hämtar paketet på den adress som det levererats till. Om PostNord ändå hämtar post behöver man inte ringa specifikt om upphämtning.
 • Vid leverans bifogas en följesedel där dessa villkor framgår.

Instrumentpoolens verksamhet är tredjepartscertifierad genom att laboratoriet är ackrediterat för två fältmetoder:

 • Provtagning av flyktiga ämnen i luft.
 • Provtagning av damm i arbetsplatsluft.

Hyrd utrustning är alltid funktionskontrollerad före leverans och i förekommande fall kalibrerad.

Klicka på någon av länkarna här nedanför för att se en film.

 

Film 1: Våra högflödespumpar

Här visar vi hur du ställer in våra högflödespumpar inför din mätning. OBS! Kom ihåg att sätta på ljudet i filmspelaren. Det är avstängt från början.

Spela film om högflödespumpar

 

Film 2: Våra lågflödespumpar

Här visar vi hur du ställer in våra lågflödespumpar inför din mätning. OBS! Kom ihåg att sätta på ljudet i filmspelaren. Det är avstängt från början.

Spela film om lågflödespumpar

 

Film 3: Montera filter och slang för respirabel provtagning

Här visar vi hur du monterar och hanterar föravskiljare och filter på rätt sätt inför och efter avslutad mätning. OBS! Kom ihåg att sätta på ljudet i filmspelaren. Det är avstängt från början.

Spela film om montering av filter och slang

 

Film 4: Fäst pumpen i selen

Här visar vi hur du fäster pumpen i selen på rätt sätt. OBS! Kom ihåg att sätta på ljudet i filmspelaren. Det är avstängt från början.

Spela film om att fästa pumpen i selen

Kontakta instrumentpoolen

Instrumentpoolen

Telefontid vardagar 8-12

Anders Johansson

Arbetsmiljöingenjör

Fakturafrågor

Maria Ek

Medicinsk vårdadministratör

Ansvarig yrkeshygieniker

Jessica Westerlund

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2022