Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt på labbet

Förändringar i beställningssystem

För att du som kund enklare ska kunna beställa instrument från oss i framtiden genomför vi just nu förbättringar i de system där vi lagrar och administrerar uppgifter om vår instrumentpool.

Bland annat inför vi ett helt nytt kundregister och därför kommer du som kund vid kommande beställning att få komplettera uppgifterna vi har i kundregistret (e-post, faktureringsuppgifter med mera). Under en övergångsperiod kommer vår telefon därför att bli mer upptagen och beställningar tar längre tid, vi hoppas att du har överseende med det. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

Inga analyser av lustgas för tillfället

På grund av instrumenttekniska problem så kan vi just nu inte erbjuda lustgasanalys till våra kunder. Kontakta gärna laboratoriet om du har några frågor.

 

Kvarts- och Kristobalitanalys inlagt i laboratoriedatasystemet

Under oktober månad kommer laboratoriet att införa analys av Kvarts och Kristobalit i laboratoriedatasystemet Sample Manager. Tidigare har dessa analyser hanterats utanför datasystemet.

Införandet kommer att underlätta hanteringen av data och förbättra kundkommunikationen genom att sammanföra tidigare separata analysrapporter för Dammvikt och Kvarts/Kristobalit till enhetliga dokument. Även tidigare separata fakturor kommer att sammanföras till enhetliga dokument.

Frågor om provtagning

Har du behov av en analys som inte finns med i prislistan eller frågor om provtagning är du välkommen att kontakta oss. Vi är också duktiga på provtagning i olika miljöer där vi arbetar med bland annat mätstrategier, uppdragsmätningar, och uthyrning av mätinstrument via vår Instrumentpool. Områden som vi har arbetat med är till exempel buller, mätningar av partiklar, exponering i gjuterier, hudexponering och exponering i badhus.  

Vi håller också regelbundet utbildningar om aktuella frågor inom arbets- och miljöhygien samt användning av instrument.

Fakturering

Arbets- och miljömedicin fakturerar det företag eller den person som beställer analysuppdraget eller instrumentet.

Fakturafrågor

Maria Ek

Medicinsk vårdadministratör

Övriga frågor

Filip Bjurlid

Laboratoriechef

Ackrediterat laboratorium

Laboratoriet är sedan 1997 ackrediterat enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17025.

Telefonnummer

019-602 35 87

Telefontider

Måndag-Fredag 09:00-11:30

Måndag-Fredag 12:30-15:00

E-post

ammlab@regionorebrolan.se

Öppettider

Måndag-Fredag 09:00-11:30

Måndag-Fredag 12:30-15:00

Fax

019-12 04 04

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan, Huvudentrén, F-huset, uppgång F1, våning 2