Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Våra analyser

Här hittar du provtagningsinstruktioner och aktuella priser till alla analyser vi utför.

I provtagningsinstruktionen finns uppgifter om provtagningsmaterial, flöden och provtagningstider, gränsvärden, svarsgränser, förvaring samt transport av provet. Läs igenom instruktionen i god tid innan provtagning och kontakta oss om du har frågor.

Luftprover och biologiska prover

Vi analyserar huvudsakligen luftprover, men även biologiska prover som fluorid i urin, metaller i blod samt metaller i urin. Se alla analyser i A-Ö-listan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 april 2021