Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Våra analyser

Här hittar du provtagningsinstruktioner och aktuella priser till alla analyser vi utför.

I provtagningsinstruktionen finns uppgifter om provtagningsmaterial, flöden och provtagningstider, gränsvärden, svarsgränser, förvaring samt transport av provet. Läs igenom instruktionen i god tid innan provtagning och kontakta oss om du har frågor.

Luftprover och biologiska prover

Vi analyserar huvudsakligen luftprover, men även biologiska prover som fluorid i urin, metaller i blod samt metaller i urin. Se alla analyser i A-Ö-listan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2024