Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ackrediterad analys.

  • Omfattning: Fritt val bland elementen Cd, Co och Pb, andra element efter överenskommelse
  • Analysteknik: ICP/MS

Kostnad:

  • Paketpris: 650 kr
  • Enstaka element: bly, kadmium eller kobolt i blod 400 kr/element

Bly i blod (B-Pb)

Heparinrör för spårelement ska användas (mörkblå propp) eller motsvarande.  Röret ska efter provtagning vändas minst 20 gånger för att förhindra koagulation.

Kadmium i blod (B-Cd)

Provtas på samma sätt som bly i blod. Uppgift om patientens rökvanor, antal cigaretter per dag eller mängd piptobak per vecka, ska anges på beställningsblanketten.

Kobolt i blod (B-Co)

Provtas på samma sätt som bly i blod.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2021