Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

 • Omfattning: salpetersyra, saltsyra, vätebromid
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 300 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 150 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 1 600 kr/st
 • Ej returnerad adapter för flödesmätning: 600 kr/ st

Analysen utförs en gång per månad.

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: fosforsyra, svavelsyra (inhalerbart)
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 300 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 150 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 1 600 kr/st
 • Ej returnerad adapter för flödesmätning: 600 kr/ st

Analysen utförs en gång per månad.

 • Omfattning: fluorvätesyra och partikulära fluorider
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 300 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 150 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 1 600 kr/st
 • Ej returnerad adapter för flödesmätning: 600 kr/ st

Analysen utförs en gång per månad.

Oorganiska syror saltsyra(HCl), fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO3), fosforsyra (H3PO4), svavelsyra (H2SO4) och vätebromid (HBr) provtas med pumpad provtagning med inhalerbar provtagare (CIS). Provtagarna är monterade med olika filter beroende på vilken eller vilka syror som ska provtas.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2023