Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
  • Omfattning: Vikt petrouleumeterlöslig fraktion av provtagen aerosol
  • Analysteknik: Extraktion och gravimetri
  • Analyskostnad: 800 kr/prov

Provtagningsmaterial:

  • Returnerat oanvänt filter i kassett: 160 kr/st
  • Ej returnerat filter i kassett: 220 kr/st

Oljedimma provtas med pumpad provtagning på filter. Oljedimma kan även provtas med metoden för skärvätska som fungerar både för oljebaserade och syntetiska slip och skärvätskor.

Kontakt

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021