Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
  • Omfattning: Vikt petrouleumeterlöslig fraktion av provtagen aerosol
  • Analysteknik: Extraktion och gravimetri
  • Analyskostnad: 850 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

  • Returnerat oanvänt filter i provtagare: 160 kr/st
  • Ej returnerad blank: 320 kr/st
  • Ej returnerad provtagare: 800 kr/st

Oljedimma provtas med pumpad provtagning på filter. Oljedimma kan även provtas med metoden för skärvätska som fungerar både för oljebaserade och syntetiska slip och skärvätskor.

Kontakt

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 januari 2022