Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ackrediterad analys. Med undantag för ämnen markerade med *.

 • Omfattning: Al, As, Ba, Be, Ca*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl*, V, Zn
 • Analysteknik: ICP/MS
 • Analyskostnad inklusive vägning, paketpris: 1 200 kr/prov
 • Tilläggsmetall efter överenskommelse, pris per extra metall: 250 kr/prov
 • Särskild uppslutning (t ex hårdmetall, svetsrök): 150 kr/prov

Enskilda metaller

 • Omfattning: Al, Ag*, As, B*, Ba, Be, Ca*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Gd*, Hf*, Li*, Mg, Mn, Mo, Ni, P*, Pb, Rb*, Ru*, Sb, Sn*, Te*, Tl*, V, W*, Y*, Zn, Zr*
 • Analysteknik: ICP/MS

Analyskostnad:

 • Enstaka metaller inklusive vägning, pris per metall: 700 kr/prov
 • Särskild uppslutning (t ex hårdmetall, svetsrök): 150 kr/prov
 • Materialprov, provupparbetning: 800 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerat oanvänt filter i kassett: 110 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 110 kr/st
 • Returnerat oanvänt filter i IOM-provtagare: 60 kr/st
 • Ej returnerad IOM-provtagare: 1 200 kr/st

Metaller i luft provtas med pumpad provtagning på filter. Gränsvärdena för metaller i luft bygger på provtagning av olika storleksfraktioner av dammet.

Vissa metaller har gränsvärden för flera storleksfraktioner. Metaller som inte har ett enskilt gränsvärde räknas till oorganiskt inhalerbart damm.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 januari 2022