Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
  • Omfattning: fritt val bland elementen: V, Cr, Mn, Co, Ni, As-tot, Cd, Sb, Tl, Pb, andra element efter överenskommelse
  • Analysteknik: ICP/MS

Kostnad:

  • Enstaka element: 500 kr/element
  • Två element: 750 kr
  • Paketpris: 1 000 kr för Cr, Mn, Co, Ni och Cd
  • Tilläggselement utöver paket: 250 kr per element

Provet tas lämpligast i en plastburk som tillhandahålls av Arbets- och miljömedicin. Tag prov efter arbetet i slutet av arbetsveckan. Iakttag god hygien för att undvika kontamination av provet.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 mars 2024