Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

 • Omfattning: Screeninganalys med identifiering och semikvantitativ mängdbestämning (toluenekvivalenter) av de 5 högsta föreningarna i provet och TVOC samt 2-etylhexanol i prov från icke industriell miljö
 • Analysteknik: ATD/GC/MS
 • Analyskostnad: 2 700 kr/provplats inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st

 • Omfattning: Screeninganalys med identifiering och semikvantitativ mängdbestämning (toluenekvivalenter) av de 10 högsta föreningarna i provet och TVOC samt 2-etylhexanol i prov från icke industriell miljö
 • Analysteknik: ATD/GC/MS
 • Analyskostnad: 3 700 kr/provplats inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st

 • Omfattning: Utökad identifiering utöver VOC-1 eller VOC-2 efter överenskommelse
 • Analysteknik: ATD/GC/MS
 • Analyskostnad: 2000 kr/provplats utöver pris för VOC-1 eller VOC-2

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st

Omfattning

Identifiering av emitterande ämnen enligt överenskommelse.

Analysteknik

ATD/GC/MS.

Kostnad

2 900 kr/prov.

Flyktiga organiska föreningar (VOC) inom kokpunktsintervallet 50-300°C povtas med pumpad eller diffusionsprovtagning på adsorbentrör.

Kontakt

Helena Arvidsson

Leg. biomedicinsk analytiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021