Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Omfattning:

  • Fluorid och specifik vikt

Analysteknik:

  • Jonselektiv elektrod (fluorid)
  • Refraktometri (specifik vikt)

Analyskostnad: 650 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Analysen utförs en gång per månad. Provet ska vara laboratoriet tillhanda sista vardagen i månaden.

Beställ särskilda rör med EDTA-tillsats från oss. Urinprovet ska tas i slutet av en arbetsdag och tidigast 2 timmar efter föregående urinering.

Kontakt

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2022