Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Bestämning av kolväten listade i provtagningstabellen, se provtagningsinstruktioner nedan.
 • Ämnen som omfattas av ackrediteringen är etanol, aceton, isopropanol, metyletylketon, etylacetat, 1-metoxi-2-propanol, heptan, toluen, butylacetat, 1-metoxi-2-propylacetat, xylen, styren, 1,2,4-trimetylbensen.
 • Se provtagningstabell under provtagningsinstruktioner nedan om pumpat alternativt passiv provtagning kan användas för ackrediterade kolväten samt övriga kolväten i luft.

Kontakta laboratoriet vid frågor om vilka kolväten som går att provta/analysera på samma prov eller om du inte hittar ditt ämne i provtagningstabellen.

 • Analysteknik: GC/FID

Analyskostnad exklusive provtagningsmaterial:

 • 1:a ämnet/provtagare: 1 100 kr/st
 • Ytterligare ämnen på samma provtagare: 200 kr/st

Provtagningsmaterial:

 • Kolrör 100/50 mg, pumpad provtagning: 60 kr/st
 • Kolrör 400/200 mg, pumpad provtagning: 100 kr/st
 • Anasorb 140/70 mg, pumpad provtagning: 60 kr/st
 • Anasorb 400/200 mg, pumpad provtagning: 120 kr/st
 • Övriga adsorbentrör (XAD/ Silica): 80 kr/st
 • Diffusionsprovtagare 3M 3500+: 300 kr/st
 • Diffusionsprovtagare 3M 3501+: 350 kr/st

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2024