Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Bestämning av kolväten. 
 • Ämnen som omfattas av ackrediteringen är etanol, aceton, isopropanol, metyletylketon, etylacetat, 1-metoxi-2-propanol, heptan, toluen, butylacetat, 1-metoxi-2-propylacetat, xylen, styren, 1,2,4-trimetylbensen.
 • Se provtagningstabell för ackrediterade kolväten samt övriga kolväten i luft här nedanför.

Kontakta laboratoriet för uppgift om vilka kolväten som går att provta/analysera på samma prov.

 • Analysteknik: GC/FID

Analyskostnad:

 • 1:a ämnet/provtagare: 950 kr/st
 • Ytterligare ämnen på samma provtagare: 150 kr/st

Provtagningsmaterial:

 • Kolrör 100/50 mg, pumpad provtagning: 50 kr/st
 • Kolrör 400/200 mg, pumpad provtagning: 100 kr/st
 • Anasorb 400/200 mg, pumpad provtagning: 120 kr/st
 • Övriga adsorbentrör (XAD/Anasorb, Silica): 80/60 kr/st
 • Diffusionsprovtagare 3M 3520: 400 kr/st

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021