Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
  • Omfattning: Totalmängd kromatograferbara kolväten, ekvivalent enligt överenskommelse
  • Analysteknik: GC/FID
  • Analyskostnad: 1 100 kr/prov exklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

  • Kolrör 100/50 mg, pumpad provtagning: 60 kr/st
  • Kolrör 400/200 mg, pumpad provtagning: 100 kr/st
  • Anasorb 140/70 mg, pumpad provtagning: 60 kr/st
  • Anasorb 400/200 mg, pumpad provtagning: 120 kr/st

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2024