Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ackrediterad analys.

  • Omfattning: Kvarts, dammvikt
  • Analysteknik: Röntgendiffraktometri (kvarts), Gravimetri (dammvikt)
  • Analyskostnad: 1 250 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

  • Returnerat oanvänt filter i kassett: 150 kr/st
  • Ej returnerad blank: 200 kr/st
  • Föravskiljare från SKC, 25 mm filter (även 37 mm) kan hyras för 160 kr per vecka

Hållbarhet för filter är 3 månader efter utskick.

Filterstorlek 25 mm (Även 37 mm är möjligt).                     

  • Omfattning: Kontakta oss för analys av kristallin kvarts i materialprov.
  • Analysteknik: röntgendiffraktometri.
  • Kostnad: 1 750 kr/prov.

Provtagning av kvarts och kristobalit sker med pumpad provtagning på filter med föravskiljare för att provta den respirabla fraktionen av dammet.

Kontakt

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker

Ida Skarp

Leg. biomedicinsk analytiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021