Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
  • Omfattning: Dibutylftalat, Di-(2-etylhexyl)ftalat, bensylbutylftalat, Di-n-oktylftalat
  • Analysteknik: HPLC/UV
  • Analyskostnad: 1 600 kr/prov

Provtagningsmaterial:

  • Returnerad oanvänd provtagare: 100 kr/st 
  • Ej returnerad provtagare: 170 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Provtagningen av ftalater beror på om ftalaten finns både som gas och aerosol eller enbart som aerosol.

Ftalater som bara är aerosol provtas med pumpad provtagning på filter, medan ftalater som både finns som gas och aerosol provtas med pumpad provtagning på ett provtagningståg av filter och adsorbentrör.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021