Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
  • Omfattning: Dibutylftalat, Di-(2-etylhexyl)ftalat, bensylbutylftalat, Di-n-oktylftalat
  • Analysteknik: HPLC/UV
  • Analyskostnad: 1 800 kr/prov inklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

  • Returnerad oanvänd provtagare: 110 kr/st 
  • Ej returnerad provtagare: 110 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Provtagningen av ftalater beror på om ftalaten finns både som gas och aerosol eller enbart som aerosol.

Ftalater som bara är aerosol provtas med pumpad provtagning på filter, medan ftalater som både finns som gas och aerosol provtas med pumpad provtagning på ett provtagningståg av filter och adsorbentrör.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2024