Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
  • Omfattning: Metyl-2-cyanoakrylat och Etyl-2-cyanoakrylat
  • Analysteknik: HPLC/UV

Analyskostnad:

  • Prov 1, 1 ämne: 2 200 kr/prov exklusive provtagningsmaterial
  • Prov 1, 2 ämnen: 2 400 kr/prov exklusive provtagningsmaterial
  • Från prov 2: 500 kr/prov

Provtagningsmaterial:

  • Adsorbentrör: 100 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Cyanoakrylater provtas på behandlade adsorbentrör. Tänk på att provet efter provtagning ska förvaras i kyl och skickas med kylklampar.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 januari 2022