Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
  • Omfattning: Kvävedioxid
  • Analysteknik: Spektrofotometri
  • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

  • Diffusionsprovtagare: 300 kr/st

Kvävedioxid provtas med diffusionsprovtagning.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021