Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
  • Omfattning: Kvävedioxid
  • Analysteknik: Spektrofotometri
  • Analyskostnad: 1 350 kr/prov exklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

  • Diffusionsprovtagare: 360 kr/st

Kvävedioxid provtas med diffusionsprovtagning.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024