Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vårdhygieniska riktlinjer öppen/slutenvård

Riktlinjer för vårdhygien inom öppenvård och slutenvård.

Riktlinjer

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 2, 2022