Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Smittskyddsblad

Här hittar du läkare- och patientinformation med förhållningsregler. Smittskyddsbladen är utarbetade av Smittskyddsläkarföreningen och gäller nationellt.

Smittskyddsblad finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Där hittar du pdf- filer du kan ladda ner eller skriva ut.

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Dessa publiceras på Vårdgivarguiden Stockholm.

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 24, 2022