Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Smittskyddsblad

Här hittar du läkare- och patientinformation med förhållningsregler. Smittskyddsbladen är utarbetade av Smittskyddsläkarföreningen och gäller nationellt.

Smittskyddsblad finns på Smittskyddsläkarföreningens webbsida. Där finns pdf-filer för nedaddning och utskrift.

Sveriges smittskyddsenheter i samarbete med Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Dessa publiceras på Vårdgivarguiden Stockholm, men flyttas successivt över till Smittskyddsläkarföreningen webbsida (slf.se).

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 25, 2023