Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information till behandlande läkare vid positivt provsvar. Omhändertagande, förhållningsregler, smittspårning, klinisk anmälan.

Välj sjukdom nedan

Amöbainfektion (Entamoeba histolytica)
Apkoppor, monkeypox
Atypiska mykobakterier
Bältros (Herpes Zoster)
Campylobacter
Covid-19
Cryptosporider
Difteri
Ebola (Viral hemorragisk feber)
EHEC (Enterohemorragisk E. coli-infektion)
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)
ESBL-Carba
Giardia
Gonorré
Harpest (Tularemi)
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit E
HIV (Humant immunbristvirus)
HTLV (Humant lymfotropt virus)
Influensa
Kikhosta (Pertussis)
Klamydia
Legionella (Legionärssjuka)
Listeria
Meningokockinfektion
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus)
Mässling (Morbilli)
Papegojsjuka (Psittakos, Ornithos)
PNSP (Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin)
Rabies
Salmonella
Shigella
Sorkfeber (Nephropathia epidemica)
Syfilis
TBE (Tick Borne Encephalitis)
Tuberkulos
Tyfoid-och paratyfoidfeber
VRE (Vancomycinresistenta enterokocker)
Yersiniainfektion
Zikavirus

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 24, 2021